Masz prawo nas wypróbować >>>

Justyna Czajkowska

Asystent prawnika. Do obszaru jej zainteresowań zawodowych należą prawo spółek handlowych, prawo i postępowanie cywilne oraz karne.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia. W 2015 roku obroniła pracę licencjacką pt. „Portret polskiego e-konsumenta w oparciu o wybrane raporty badawcze”.

W 2020 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. „Charakterystyka prawna spółki cichej”.

Od października 2018 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Jej pasją jest rysowanie i fotografia. W wolnych chwilach czyta angielską literaturę beletrystyczną, kryminały i książki o tematyce fantasy. Wielbicielka starego kina i muzyki lat 50. i 60. XX wieku.

Blog Prawniczy

  • Elektronizacja postępowania rejestrowego

    Z dniem 1 lipca 2021 r. powinna wejść w życie zmiana przepisów wprowadzająca elektronizację postępowania rejestrowego. W szczególności zmianie ulegnie forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Komunikacja elektroniczna z sądem będzie przynajmniej częściowo regułą – bez możliwości zastosowania formy pisemnej. Istotna będzie przy tym rola profesjonalnych pełnomocników, którzy uzyskają m.in. możliwość elektronicznego uwierzytelniania dokumentów stanowiących podstawę wpisu. System nie został jeszcze uruchomiony i możliwe jest ponowne przesunięcie terminu wdrożenia.

    więcej

  • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Utrata tego prawa przez inwestora, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę nie pozostaje bez wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego.

    więcej